Tag: xuất khẩu

Lượng gạo tồn kho trong tháng 1 gần 956.000 tấn

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tình hình xuất khẩu gạo năm nay sẽ tiếp tục gặp khó khăn do kinh tế thế giới giảm sút; xu hướng tự túc lương thực, hạn chế nhập khẩu ở các nước