Tag: tiêu thụ lúa

Nông dân phấn khởi vì được liên kết tiêu thụ lúa với giá cao

Phương thức thu mua, doanh nghiệp sẽ thanh toán tiền cho nông dân tại ruộng sau khi nông dân giao lúa. Doanh nghiệp tư nhân Trúc Mai lần đầu tiên hợp đồng liên kết tiêu thụ hết 260ha lúa và