Tag: thị trường ngách

Thị trường ngách đang là điểm đến an toàn cho gạo Việt Nam

Một số doanh nghiệp bước đầu xây dựng thương hiệu gạo cho riêng mình nhưng vẫn còn nhiều khó khăn về thị trường như gạo Ngọc Đồng của doanh nghiệp Gentraco, Hương Lúa của ITA Rice, Tứ Quý thuộc ADC,