Tag: lúa gạo lên giá

Vì sao lúa gạo lên giá ngay đầu vụ?

Hệ quả từ đợt lúa tăng giá đầu vụ không chỉ khiến giới thương lái gặp khó trong vai trò trung gian mua bán lúa gạo mà nhiều hợp đồng liên kết sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp