Tag: Gạo Xi dẻo

Gạo Xi dẻo

Đặc điểm của gạo xi dẻo: Gạo xi dẻo, hạt gạo có mầu trắng, hạt gạo nhỏ thon dài , gạo có mùi thơm khi nấu cho vừa nước hạt gạo vừa dẻo vừa có độ săn chắc ăn đậm