Tag: gạo việt

Xuất khẩu gạo Việt thêm áp lực

Trong khi xuất khẩu lúa gạo nói chung gặp khó khăn thì xuất khẩu gạo thơm, chất lượng cao thậm chí là nếp vẫn phát triển tốt. Cụ thể như nếp năm 2015 là 519.000 tấn thì năm 2016 đạt