Tag: gạo việt nam

Tìm hướng đi mới để nâng giá trị hạt gạo Việt Nam

Theo Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích gieo trồng lúa cả nước trong năm 2016 đạt 7,7 triệu ha, cho sản lượng hơn 43 triệu tấn lúa, tương đương với 21,5 triệu