Tag: gạo VIBIGABA

GẠO DINH DƯỠNG VIBIGABA

VIBIGABA là tên một loại gạo mầm được cho lên mầm từ gạo lứt, còn nguyên phôi, xuất hiện lần đầu tiên năm 1995 tại Nhật Bản và ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Trong quá trình