Tag: gạo tồn kho

Xuất khẩu ảm đạm, thị trường lúa gạo vẫn sôi động

Theo bà Yến, năng suất lúa vụ hè thu 2016 và đông xuân sớm 2016-2017 sụt giảm rất mạnh cũng là một yếu tố có tác động đến diễn biến của giá lúa, gạo thị trường nội địa thời gian

Lượng gạo tồn kho trong tháng 1 gần 956.000 tấn

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tình hình xuất khẩu gạo năm nay sẽ tiếp tục gặp khó khăn do kinh tế thế giới giảm sút; xu hướng tự túc lương thực, hạn chế nhập khẩu ở các nước