Tag: Gạo Tám Thái

Gạo Tám Thái loại 2

*Đặc điểm của gạo Tám Thái : Gạo tám thái là giống lúa cao cấp của  Thái Lan được nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam. Gạo tám thái trắng đục khác với gạo tám thường . Khi nấu có

Gạo Tám Thái loại 1

*Đặc điểm của gạo Tám Thái : Gạo tám thái là giống lúa cao cấp của  Thái Lan được nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam. Gạo tám thái trắng đục khác với gạo tám thường . Khi nấu có