Tag: gạo nếp

Nỗi lo đầu ra hạt gạo

Ngay cả mặt hàng gạo nếp, dù là điểm sáng nhưng với nhà quản lý và các chuyên gia trong ngành cũng tỏ ra lo ngại trước những diễn biến trên đồng ruộng và thị trường. Xuất khẩu gạo nếp