Tag: Gạo Nàng Hoa

Gạo Nàng Hoa

Đặc điểm: – Gạo thơm Nàng Hoa là loại gạo ngon ở Long An, hương thơm của Nàng Hoa là một sự kết hợp tinh tế giữa hương cốm của loại gạo tiến vua xứ Bắc và hương lá dứa