Tag: Gạo Khang Dân

Gạo Khang Dân

Khang Dân hạt nhỏ thon, trắng trong, ít gãy. Gạo nấu lên cho cơm hơi khô không bị bết, cơm xốp, và trắng cơm. Đây là một loại gạo khi nấu lên hơi khô, giá cả bình dân, chủ yếu