Tag: Gạo hữu cơ

Gạo hữu cơ Quế Lâm

– Được chăm sóc nhờ áp dụng công nghệ sinh học. – Không dùng thuốc diệt cỏ, phân bón hóa học và thuốc trừ sâu hóa chất trong quá trình canh tác. – Không có chất bảo quản, chất tạo