Tag: gạo đồng tháp

GẠO HƯƠNG SEN ĐỒNG THÁP

Gạo Hương sen Đồng Tháp là loại lúa mùa, được thu hoạch sau 6 tháng gieo trồng và chỉ trồng được một vụ mỗi năm. Loại gạo này được trồng nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long, nhất là Đồng