Tag: gạo dẻo

Gạo Dẻo Đặc Sản Long An

-Đặc điểm: +Gạo dẻo Long An là một trong những loại gạo đặc sản ở vùng đất này được xay xát và trồng trực tiếp tại các vùng đất ở Long An. Đất Long An màu mỡ, chất đất rất