Tag: Gạo 504

Gạo 504

Lúa 504 được mệnh danh là giống lúa “xóa đói giảm ngèo”. Đây là giống lúa ngắn ngày được trồng nhiều ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, có đặc tính kháng sâu bệnh tốt và cho năng suất cao.