Tag: đồng bằng sông Cửu Long

Giá lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Vấn đề năng suất giảm là một trong những yếu tố khiến giá lúa gạo gia tăng hiện nay. Ngoài ra, việc các doanh nghiệp thu gom hàng để kịp giao hơn 293.000 tấn cho thương nhân Philippines cũng góp